Contoh soal CPNS Kementerian Agam

Salah satu asas dalam hukum islam adalah hifzhul maal artinya adalah….

A. melindungi agama

B. melindungi diri/nyawa

C. melindungi harta/properti

D. melindungi kehormatan

Jawaban: C

Redaksi Al-Qur’an yang menunjukkan suruhan dan larangan dalam istilah hukum islam dikenal dengan istilah….

A. amar dan nahyi

B. amar dan ma’ruf

C. amal dan ilmu

D. amar dan amal Baca lebih lanjut